Dây cứu sinh tiếng anh là gì
Giáo dục

Dây cứu sinh tiếng anh là gì ? Các loại dây cứu sinh

Dây cứu sinh là từ dùng để chỉ các vật dụng dùng để phòng hờ trường hợp nguy hiểm nghề nghiệp. Đa phần là hệ thống gồm dây và các đầu móc cố định có thể chịu được trọng lượng con người. Và có nhiều ngành nghề rất cần dây cứu sinh như xây dựng, sửa chữa,… Nếu không có dây cứu sinh phòng các trường hợp bất khả kháng thì người thi công có thể gặp các tình trạng không mong muốn gây chết người.

Dây cứu sinh tiếng anh là gì

Dây cứu sinh tiếng anh là lifeline.

Dây cứu sinh tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh về an toàn lao động

 • Protective Clothing : Quần áo bảo hộ

Phiên âm: /prəˈtektɪv ˈkloʊðɪŋ/

 • Earplugs (n) : Bịt tai

Phiên âm:  /ˈɪrplʌɡz/

 • Hard hat:(n. phr) Mũ bảo hộ

Phiên âm: /hɑːd hæt/ 

 • Safety shoes (compound n): giày bảo hộ

Phiên âm:  /ˈseɪfti ʃuːz/

 • Hair net (n) Mạng tóc, lưới bảo vệ tóc

Phiên âm: /her net/

 • Safety goggles (compound n) : Kính bảo hộ

Phiên âm:  /ˈseɪfti ˈɡɑːɡlz/

 • Dust mask (compound n): Mặt nạ chống bụi

Phiên âm: /dʌst mæsk/

 • Apron (n): Cái tạp dề

Phiên âm: /ˈeɪprən/

 • Coveralls (n): Bộ áo liền quần để dùng trong công việc nặng nhọc

Phiên âm: /ˈkʌvərɔːlz/

 • Face shield (compound n) : Mặt nạ chắn

Phiên âm:  /feɪs ʃiːld/

 • (Full-body) safety harness: Dây đai bảo vệ toàn thân

Phiên âm: /fʊl ˈbɑːdi ˈseɪfti ˈhɑːrnɪs/

 • Respirator (n): Mặt nạ phòng hơi độc

Phiên âm: /ˈrespəreɪtər/

Các loại dây an toàn

Vì có nhiều ngành nghề và hoạt động khác nhau nên dây cứu sinh cũng phân ra thành nhiều loại khác nhau

Dây cứu sinh chiều dọc

Được thiết kế theo chiều dọc và dành cho các việc leo trèo, xuống và lên cầu thang. Và luôn được thiết kế cố định tại một chỗ, đeo móc dây vào người trong quá trình làm việc, khi gặp sự cố, dây cứu sinh sẽ giữ được người thi công giúp an toàn cơ thể.

Dây cứu sinh tiếng anh là gì

Dây cứu sinh chiều ngang

Cũng tương tự chiều dọc, dây cứu sinh chiều ngang giúp cho người làm việc trên diện tích hình ngang như mái nhà hay bốc vác hàng hóa,…

Hệ thống dây cứu sinh tạm thời

Đây là hệ thống dây cứu sinh được thiết kế tạm thời, có thể di chuyển theo chiều ngang hoặc dọc và sau khi sử dụng xong có thể tháo gỡ.

Dây cứu sinh hỗ trợ làm việc trong không gian hạn chế

Khi thực hiện các công việc ở lòng đất hay các cơ sở hóa học, hạt nhân thì việc hạn chế không gian và không khi là điều không thể tránh phải. Nên hệ thống dây an toàn này có đầy đủ trang thiết bị có thể giúp người thi công an toàn trong suất thời gian thực hiện. Nó bao gồm các thiết bị như dây chống sốc, dây kết nối, đai an toàn, cuộn cáp,…

Nguồn: https://www.autocombats.info/

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *