Giáo dục

Nhân thân trong tiếng Anh là gì ?

Khái niệm về “Nhân thân”

Nhân thân là những quy định của pháp luật về một người phát sinh từ các sự kiện sinh, tử, kết hôn hoặc từ những quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, xác định họ tên, tuổi, quốc tịch, dân tộc, quan hệ cha con, vợ chồng, họ hàng, nghề nghiệp, tiền án, tiền sự, vv. của người đó. Mỗi người có quyền nhân thân, tức là “những quyền dân sự gắn liền với nhân thân của mỗi cá nhân không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” (Điều 25 – Bộ luật dân sự 2015).

=>> Xem thêm chủ để về :  Sức khỏe

Như vậy, các bạn có thể hiểu nhân thân là quyền dân sự gắn liền với bản thân của người đó, được hình thành, phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt bằng những quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Yếu tố nhân thân được xem là quan trọng trong việc xét lý lịch tư pháp, và đặc biệt là cơ sở để quyết định hình phạt, cho hưởng án treo, xóa án tích trong các vụ án hình sự.

Và một điểm lưu ý rằng, Bộ luật hình sự mới nhất đã bãi bỏ yếu tố nhân thân là cơ sở trong việc xem xét xóa án tích theo quyết định của Tòa án.

=>> Xem thêm chủ để về : Sức khỏe

Nhân thân trong tiếng Anh là gì ?

Nhân thân trong tiếng Anh có nghĩa là record ( liên quan đến pháp lý)

Từ đồng nghĩa: antecedents

Ex: Có nhân thân tốt / không tốt 

      To have a good/bad record.

=>> Xem thêm chủ để về : Sức khỏe

Đặc điểm pháp lý của quyền nhân thân của cá nhân

Với tư cách là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, quyền nhân thân mang một số đặc trưng cơ bản sau:

=>> Xem thêm chủ để về : Sức khỏe

– Bình đẳng về quyền nhân thân đối với mọi cá nhân

– Quyền nhân thân là một loại quyền dân sự đặc biệt của cá nhân và mang tính chất tinh thần

– Quyền nhân thân có tính chất phi tài sản.

=>> Xem thêm chủ để về : Sức khỏe

– Quyền nhân thân không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

– Quyền nhân thân có thể được bảo hộ vô thời hạn, kể cả khi chủ thể của quyền nhân thân chết.
=>> Xem thêm chủ để về : Sức khỏe

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *